24 Mar

มอสโกใช้กล้องจดจำใบหน้าจับตาคนถูกกักดูอาการโควิด-19

กรุงมอสโกของรัสเซียกำลังนำเครือข่ายเทคโนโลยีกล้องจดจำใบหน้าที่ใช้จับตาคนอย่างครอบคลุมกว้างขวางมาใช้ติดตามผู้กักดูอาการเพื่อควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระบาด

ReadMore


24 Mar

สุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งรังไข่

สุขภาพ : ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก สำหรับประเทศไทย มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรีพบเป็นอันดับ 2 รองลงมาจากมะเร็งปากมดลูก และเป็นอันดับ 6 ของมะเร็งทั้งหมดที่พบในหญิงไทย

ReadMore


24 Mar

“ทอม แฮงก์ส” อาการดีขึ้นแล้ว หลังป่วยโควิด-19

ทอม แฮงก์ส พระเอกดังฮอลลีวูด ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาการดีขึ้นแล้ว หลังรักษาตัวในโรงพยาบาลและกักตัวเอง เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน

ReadMore