11 Oct

จีนเตรียมเข้มงวดวีซ่าชาวอเมริกันพัวพันกลุ่มต่อต้านจีน

แหล่งข่าวในจีนเผยว่า จีนเตรียมเข้มงวดการตรวจลงตราหนังสือเดินทางหรือวีซ่าให้แก่พลเมืองอเมริกันที่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านจีน

ReadMore