28 May

ขั้นตอนการรักษาด้วยinvisalignเป็นอย่างไร?

ขั้นตอนการรักษาด้วยinvisalignเป็นอย่างไร? “อินวิซาไลน์” เป็นเครื่องมือจัดฟันที่ทำมาจากพลาสติกที่ผิวสัมผัสเรียบ พิเศษกว่าการจัดฟันแบบใส่เหล็ก ตรงที่ใสจนแทบมองไม่เห็น สบายกว่าไม่ระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อในปาก สามารถถอดออกง่ายเวลารับประทานอาหารหรือแปรงฟัน

ช่วยในการผลิตชุดของเครื่องมือจัดฟัน โดยแต่ละชุดจะค่อยๆจัดเรียงฟันของคุณให้เคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์จัดฟันได้กำหนดไว้ในแผนการรักษาอย่างเป็นธรรมชาติ

แค่ใส่เครื่องมือนี้ 2 อาทิตย์ต่อ 1 ชุดชิ้นงาน และใส่เรียงตามลำดับต่อเนื่องไปจนกระทั่งครบจำนวนชุดตามแผนการรักษาคุณก็จะมีรอยยิ้มที่สวยงามไร้เหล็กจัดฟันได้ในขณะเดียวกันกับที่แทบจะไม่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเลยที่สำคัญคือ แทบจะไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังจัดฟันอยู่

อินวิซาไลน์ (Invisalign) คืออะไร?

อินวิซาไลน์ คือ การรักษาทางการจัดฟันแบบใส ไร้ลวดเหล็ก ซึ่งประกอบด้วยชุดเครื่องมือจัดฟันแบบใส ถอดได้ ที่จะต้องเปลี่ยนทุก 2 สัปดาห์ ตามลำดับของชิ้นเครื่องมือ โดยเครื่องมือจะออกแบบและผลิตขึ้นมาเฉพาะบุคคล ใส่สบาย ไม่ระคายเคืองปาก และยังสามารถรับประทานอาหาร ทำความสะอาดฟันได้ตามปกติ

ขั้นตอนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์เป็นอย่างไร?

ปรึกษาปัญหาที่ต้องการจัดฟัน ทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าคุณสามารถรักษาด้วยอินวิซาไลน์ได้หรือไม่หากได้ทันตแพทย์จะทำการถ่ายรูปในช่องปากและใบหน้า เอ็กซเรย์ พิมพ์แบบฟัน และส่งไปยังแลปของอินวิซาไลน์ที่อเมริกาเพื่อดำเนินการ

พูดคุยแผนการรักษาด้วยอินวิซาไลน์ โดยมีภาพ 3D จากคอมพิวเตอร์ที่จะทำให้คุณเห็นการเคลื่อนของฟันเป็นลำดับขั้นตอนตั้งแต่ใส่เครื่องมืออินวิซาไลน์ชิ้นที่ 1 จนถึงชิ้นสุดท้าย

รับเครื่องมือ อินวิซาไลน์ โดยที่จะต้องใส่เครื่องมือวันละ 20-22 ชม.(ถอดออกเฉพาะเวลารับประทานอาหารและแปรงฟัน) และเปลี่ยนชุดใหม่ตามลำดับ ทุก 2 สัปดาห์ ต่อเนื่องไปจนจบฟันของคุณก็จะค่อยๆเคลื่อนไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นธรรมชาติ

กลับมาพบทันตแพทย์เป็นระยะตามนัดหมาย เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนฟันว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่

ข้อดีของอินวิซาไลน์ คืออะไร?

Invisible: คุณสามารถจัดฟันโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังใส่เครื่องมือจัดฟันอินวิซาไลน์อยู่

Comfortable: อินวิซาไลน์ เป็นการจัดฟันที่ไม่ต้องติดเหล็กจัดฟันและลวด สาเหตุของการระคายเคืองในช่องปากอีกทั้งลดระยะเวลาในการปรับตำแหน่งเครื่องมืออีกด้วย

Removable: ถอดง่าย ใส่สบาย เวลารับประทานอาหาร แปรงฟันหรือใช้ไหมขัดฟันได้อย่างสะดวก

คุณสามารถดูแผนการรักษาด้วย Virtual 3D ทำให้เห็นภาพการเคลื่อนของฟันอย่างเป็นลำดับต่อเนื่อง เข้าใจง่าย